Skład Jury I Edycji Konkursu im. Iwony Borowickiej 2004

Krystyna Tyburowska

Krystyna-Tyburowska

Wybitna artystka sceny muzycznej, wieloletnia solistka Opery Krakowskiej dzieląca swój talent między operę i operetkę. Obdarzona dźwięcznym głosem sopranowym o pięknej barwie, doskonale wyszkolonym technicznie. Studia wokalne we Wrocławiu (u prof. l. Torbus-Mierzwiakowej). W repertuarze ma kilkadziesiąt partii operowych i operetkowych (m. in. w operach Mozarta, Verdiego, Donizettiego, Rossiniego i w operetkach Lehara, Kálmána, Abrahama, J. Straussa). Gościnnie występuje na scenach polskich i zagranicznych.

Hanna Samson

Hanna-Samson

Studia wokalne w Warszawie i Salzburgu, doskonalące u H. Mickiewiczównej i R. Karczykowskiego, debiut wokalny i estradowy w Zespole „Mazowsze”. Artystka preferuje muzykę operową i operetkową, występowała m. in. w Austrii i Niemczech głównie w operach Belliniego i Rossiniego. Jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Wokalnego Bel canto w Nałęczowie i Muzycznego Teatru Młodych Polskich Nagrań. Znaczącym wydarzeniem w karierze artystycznej było przyznanie nagrody im. Nico Dostala w Salzburgu za osiągnięcia w repertuarze operetkowym.

Ryszard Karczykowski

Ryszard-Karczykowski

Światowej sławy śpiewak, studia wokalne w gdańskiej A.M. (u prof. H. Mickiewiczównej), debiut operowy w Dessau, w 1976 debiut w Covent Garden i odtąd światowa kariera i występy na prestiżowych scenach. Piękny, nośny i dźwięczny głos, finezja, wirtuozeria i perfekcja Wykonawstwa, inteligentna i przemyślana interpretacja. Także ceniony śpiewak koncertowy. Prowadzi ożywioną działalność pedagogiczną (profesor krakowskiej AM.). Obecnie jest także dyrektorem artystycznym Opery Krakowskiej. Liczne nagrania płytowe.

Wojciech Jan Śmietana

Wojciech-Jan-Smietana

Wybitny śpiewak i pedagog. Wykształcony wokalnie w Krakowie (kl. prof. W. i A. Kaczmarów), występy głównie estradowe w repertuarze oratoryjno – kantatowym i pieśniarskim, ale także i na scenie operowej. Jego śpiew cechuje muzykalność, kultura wykonawcza, dokładna znajomość klimatu wykonywanego utworu. Częsty gość różnych europejskich festiwali muzycznych. Profesor wokalistyki AM. w Krakowie.

Janusz Żełobowski

Janusz-Zelobowski

Jeden z najlepszych amantów polskiej sceny Operetkowej, wychowanek krakowskiej A.M. (kI. prof. B. Romaniszyna). Wieloletni solista Operetki Krakowskiej i Warszawskiej. Znakomity interpretator czołowych partii głównie w operetce klasycznej i polskiej komedii muzycznej. Dobre aktorstwo, elegancja sceniczna, ciekawy w barwie głos, wielka wyrazistość wokalna. W okresie krakowskim ulubiony partner Iwony Borowickiej. Znany, z gościnnych występów na scenach i estradach krajowych i zagranicznych.