Wieczór tanga i czardasza

Anna Niemiec–Mościcka – sopran, przy akompaniamencie fortepianowym Renaty Żełobowskiej–Orzechowskiej.

Andrzej Włodarz – akordeon (absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, wybitny akordeonista, laureat licznych konkursów krajowych i zagranicznych).

W programie znane arie i pieśni operetkowe i musicalowe (F. Lehar, E. Kalman, J. Strauss, L. Bernstein) oraz hity muzyki akordeonowej (A. Piazzolla, R. Galliano).

Galeria

Wieczór tanga i czardasza

Wydarzenie zorganizowane w ramach promocji laureatów Drugiego Ogólnopolskiego Konkursu Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej
Projekt realizowany przy udziale finansowym Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków