Wyniki drugiego etapu – lista laureatów

Lista laureatów Konkursu oraz program Koncertu Galowego (w kolejności występów):

  1. Łukasz Wroński – „Brunetki, blondynki”
  2. Barbora Ćechova – „Zagraj mi Cyganie”
  3. Ewelina Wiśniecka – „Dziewczęta z Kadyksu”
  4. Ewelina Sobczyk – „Wiedeń miasto moich snów”
  5. Małgorzata Trojanowska – Czardasz Rozalindy
  6. Viktorija Narvidaite – Czardasz Sylvy
  7. Łukasz Ratajczak – Granada
  8. Paula Maciołek – Aria Giuditty
  9. Kamila Goik – Aria Kunegundy
  10. Aleksander Kruczek – Aria Paganiniego i Kuplety Barinkaya

Wszystkich uczestników obowiązuje obecność na próbie w niedzielę 18 listopada od godziny 15:30
W razie pytań prosimy o kontakt: 692-000-955