Konkurs operetkowy

Wyjątkowym wydarzeniem na skalę ogólnopolską, był Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej, mający miejsce w Krakowie w dniach od 3 do 5 listopada 2004 r. Finał konkursu uwieńczony koncertem galowym z udziałem laureatów i zaproszonych gwiazd muzyki operetkowej odbył się 7 listopada na Scenie przy ulicy Lubicz.

Konkurs stanowił prezentację umiejętności i możliwości współczesnych artystów scen muzycznych przedstawiających ten gatunek widowisk. Stał się ciekawym i cennym doświadczeniem dla wydziałów wokalno–aktorskich akademii muzycznych kształcących potencjalnych solistów operetki, dostarczył wskazówek metodycznych i warsztatowych pedagogom i adeptom muzyki operetkowej. Konkurs wokalny jako wydarzenie cykliczne i medialne promuje młodych artystów, umożliwia im start w zawodzie oraz popularyzuje ten gatunek muzyczny w polskim społeczeństwie. Wydarzenie ma szanse stać się wizytówką artystyczną Krakowa w Zjednoczonej Europie poprzez muzykę integrującą wszystkich przedstawicieli tego gatunku sztuki.

Konkurs nie był przedsięwzięciem jednorazowym. Obecnie w toku są przygotowania do jego drugiej edycji. Fundacja podejmuje działania zmierzające do realizacji w cyklu dwuletnim. Okresy między konkursami będą wypełniane promującymi laureatów koncertami z cyklu „Śladami Iwony Borowickiej”.

Jacek Chodorowski