Dawnych wspomnień czar – Gala pamięci I. Borowickiej primadonny krakowskiej operetki

Oba Koncerty Galowe odbyły się na rodzimej scenie Iwony Borowickiej w budynku Operetki przy ulicy Lubicz. W oprawie plastycznej przygotowanej przez Bożenę Pędziwiatr wystąpili soliści (Marta Abako, Małgorzata Lesiewicz, Marta Poliszot, Krystyna Tyburowska, Bożena Zawiślak–Dolny, Kazimierz Różewicz, Jan Wilga, Wojciech Wróblewski, Jan Zakrzewski), Orkiestra, Chór i Balet Opery Krakowskiej oraz Soliści gościnni: Ewa Warta–Śmietana i Janusz Żełobowski. Kierownictwo muzyczne sprawował Piotr Sułkowski, zaś scenariusz i reżyserię opracował Jan Wilga. Chór przygotowała Ewa Bator, a balet Alina Towarnicka-Niedźwiedź.

Galę rozpoczął fragment filmu z udziałem Iwony Borowickiej – aria Giuditty, z programu Bogusława Kaczyńskiego. Kolejne arie i duety operetkowe (ze spektakli, w których brała udział Iwona Borowicka) przeplatały wspomnienia Jacka Chodorowskiego i Jana Wilgi. Koncert zakończył kolejny fragment filmu z udziałem Iwony Borowickiej – czardasz „Gdzie mieszka miłość”.

Na tych pełnych wzruszeń koncertach nie zabrakło patronów honorowych Roku Iwony Borowickiej w osobach Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Duszpasterza Artystów – Księdza Infułata Jerzego Bryły, a także rodziny Iwony Borowickiej. Licznie przybyła publiczność, jej reakcje (wzruszenia) i owacje na stojąco po raz kolejny udowodniły jak żywa jest pamięć o tej wielkiej primadonnie oraz, że miłość do sztuki operetkowej nie wygasła.

Galeria

Dawnych wspomnień czar – Gala dedykowana pamięci I. Borowickiej primadonny krakowskiej operetki