Patronaty honorowe

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski

Witold Kozłowski

Prezydent Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Majchrowski

Jacek Majchrowski

Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Jacek Majchrowski

Duszpasterz Artystów ks. dr Dariusz Guziak

Honorowy Duszpasterz Artystów ks. infułat Jerzy Bryła

Jerzy Bryła