II Edycja 2006

Drugi Ogólnopolski Konkurs Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej

Pierwsza edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej miała miejsce w listopadzie 2004 r. w dwudziestolecie śmierci Artystki i była wydarzeniem wieńczącym obchody organizowanego przez Fundację Roku Iwony Borowickiej.

Edycja druga była kontynuacją od początku przyjętego założenia dwuletniego cyklu konkursu, z jednoczesną promocją laureatów pomiędzy kolejnymi edycjami.

Podjęta przez Fundację promocja laureatów objęła m. in. udział laureatów w organizowanych przez Fundację koncertach, oraz udział w realizacjach spektaklu operetkowego Wesoła wdówka w okresie od września do grudnia 2005 r.

Druga edycja Konkursu odbyła się w Krakowie w dniach od 8 do 13 listopada 2006 r. we współorganizacji z Państwową Szkołą Muzyczną II st. im. Władysława Żeleńskiego oraz Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury.

Konkurs został zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa MałopolskiegoGminy Miejskiej Kraków.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem (oraz imprezami towarzyszącymi) objęli: Wojewoda Małopolski Witold Kochan, Marszałek Województwa Małopolskiego Janusz Sepioł, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz  Duszpasterz Artystów Ksiądz Infułat Jerzy Bryła.

Skład Jury

 • Bogusław Kaczyński – przewodniczący
 • Grażyna Brodzińska
 • Michalina Growiec
 • Kazimierz Pustelak
 • Roman Węgrzyn

Czytaj: noty biograficzne członków Jury.

Przyznane nagrody regulaminowe

Po przesłuchaniu uczestników drugiego etapu jury jednomyślnie ustaliło i przyznało następujące nagrody regulaminowe:

Pierwszą nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 PLN
ufundowaną przez Bank BPH
otrzymała Pani Justyna Reczeniedi.

Drugą nagrodę pieniężną w wysokości 6 000 PLN
przyznaną na wniosek Wiesława Ochmana ze środków uzyskanych z Aukcji Sztuki Polskiej – Nowy Jork 2006
otrzymała Pani Aleksandra Szafir.

Trzecią nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 PLN
ufundowaną przez Firmę PROINS S.A.
otrzymała Pani Valentina Pennino.

Czwartą nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 PLN
ufundowaną przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Prof-us”
otrzymał Pan Adam Sobierajski.

Równocześnie jury dokonało rozdziału lub akceptacji następujących nagród pozaregulaminowych.

Nagrody pozaregulaminowe

Nagroda Fundacji CZARDASZ
za najlepsze wykonanie czardasza – zaproszenie do udziału w koncercie organizowanym przez Fundację, otrzymała Valentina Pennino.

Nagroda rodziny Iwony Borowickiej.
w postaci weekendowego pobytu w Wiedniu otrzymała Justyna Reczeniedi.

Nagrody Gliwickiego Teatru Muzycznego
w postaci zaproszenia do udziału w produkcjach artystycznych teatru otrzymali: Aleksandra Chacińska i Andrzej Wiśniewski.

Nagrody Teatru Muzycznego w Łodzi
w postaci zaangażowania do roli męskiej i żeńskiej, które zaprezentują na scenie Teatru, przyznano Valentinie Pennino oraz Piotrowi Kasperskiemu.

Nagroda Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu
w postaci zaproszenia do udziału w koncercie otrzymał Piotr Kasperski.

Nagrody Stowarzyszenia Miłośników Opery Krakowskiej „Aria”
w postaci zaproszenia do udziału w koncercie organizowanym przez Stowarzyszenie otrzymała Justyna Reczeniedi. Ponadto nagrody rzeczowe w postaci obrazów pędzla Pana Romana Hennela i książek autorstwa Jerzego Skrobota otrzymali: Justyna Reczeniedi, Aleksandra Szafir, Valentina Pennino i Adam Sobierajski.

Nagrody Agencji Artystycznej „Alex” oraz Fabryki Gwiazd
– szkoły operowej Aleksandra Teligi w Bytomiu otrzymali: Valentina Pennino oraz Andrzej Wiśniewski.

Nagroda Prezesa Elektrociepłowni „Kraków” S.A.
w postaci wycieczki do Paryża otrzymała Justyna Reczeniedi.

Nagroda Fundacji Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ
w postaci zaproszenia do udziału w koncercie organizowanym przez Fundację otrzymała Katarzyna Kowalska.

Nagrody Europejskiego Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy
w postaci zaproszenia do udziału w koncertach festiwalowych otrzymali: Natasza Maksymchuk, Aleksandra Szafir oraz Anna Niemiec–Mościcka.

Nagroda Prezesa Elektrociepłowni „Kraków” S.A.
dla najlepszego akompaniatora konkursu w postaci wycieczki do Paryża otrzymała Renata Orzechowska.

Słodkie nagrody dla wszystkich nagrodzonych oraz członków jury ufundowała Firma Ciasteczka z Krakowa.

Wieńczący imprezę Wielki Koncert Galowy

Koncert odbył się 13 listopada 2006 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego i składał się z trzech części.

1. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne, a także zaproszenia do udziału w produkcjach teatrów muzycznych Gliwic i Łodzi, liczne kontrakty na koncerty, wycieczki zagraniczne oraz nagrody rzeczowe.

2. Koncert laureatów

Udział wzięli:

 • Justyna Reczeniedi – sopran
 • Aleksandra Szafir – sopran
 • Valentina Pennino – sopran
 • Adam Sobierajski – tenor
 • Aleksandra Chacińska – sopran
 • Andrzej Wiśniewski – tenor
 • Piotr Kasperski – tenor
 • Katarzyna Kowalska – sopran
 • Natasza Maksymchuk – mezzosopran
 • Anna Niemiec–Mościcka – sopran

Artystom na fortepianie towarzyszyły: Alina Hofman, Halina Teliga, Beata Szebesczyk, Renata Żełobowska–Orzechowska.

3. Koncert zaproszonych gości

Koncert rozpoczął Bogusław Kaczyński wspomnieniami o patronce konkursu. Następnie publiczność ze wzruszeniem słuchała i owacyjnie dziękowała Kazimierzowi Pustelakowi oraz Romanowi Węgrzynowi (wciąż wspaniale śpiewającym), którzy debiutowali u boku legendarnej Iwony Borowickiej, na scenie usłyszeliśmy też Michalinę Growiec – śpiewaczkę i pedagoga, posługującą się znakomitą techniką wokalną i piękna barwą głosu, można było również podziwiać czołowych artystów Gliwickiego Teatru Muzycznego: Jolantę Kremer, Arkadiusza Dołęgę, Michała Musioła, Witolda Wronę; wystąpiła również Ewa Warta–Śmietana – dyrektor konkursu. Artystom towarzyszyła wspaniale grająca orkiestra Gliwickiego Teatru Muzycznego pod dyrekcją Tomasza Biernackiego. Koncert prowadził redaktor Jacek Chodorowski. Repertuar wypełniły arie i duety oraz utwory zespołowe z operetek klasycznych, piosenki musicalowe oraz filmowe.

„… i tak, jak niegdyś melomani z całej Polski przyjeżdżali na spektakle patronki konkursu, Iwony Borowickiej do Krakowa, tak i teraz (wnioskując z rezerwacji biletów) na Wielki Koncert Galowy finalizujący konkurs, przybyli do Krakowa wielbiciele tego gatunku muzyki z całego kraju.”

Patronat medialny nad konkursem objęli: Nasz Dziennik oraz TVP3 Oddział Kraków.

Galeria

Skany: Listy referencyjne (patronaty honorowe)
Skany: Głosy prasy
Foto: Wielki Koncert Galowy

Echa konkursu w Internecie

Polski Wortal Teatralny „e-teatr.pl”
Województwo Małopolskie

Pliki do pobrania/Downloads

Informator Konkursowy
Competition Directory

wojmp_h100krakow_h100   szkola_2st_h100   lamelli_tiny_h100