Laureaci konkursu

Po przesłuchaniu uczestników drugiego etapu, decyzją Jury, do grona Laureatów zostały zakwalifikowane następujące osoby (w porządku alfabetycznym):

  • Michał Dziedzic
  • Sylwia Frączek
  • Paulina Glinka
  • Sylwia Gorajek
  • Paulina Janczaruk–Czarnecka
  • Urszula Kosiec
  • Sławomir Naborczyk
  • Magdalena Pawłowska
  • Ewelina Wiśniecka–Borowska

Powyższe grono obejmuje zarówno osoby, którym zostały przyznane nagrody regulaminowe, jak również zdobywców nagród i wyróżnień pozaregulaminowych.

Uroczyste ogłoszenie wyników wraz z podaniem przyznanych nagród nastąpi podczas Koncertu Galowego w Filharmonii Krakowskiej w dniu 27 listopada 2022 roku, o godz. 18:00