Kontakt

Fundacja Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ
www.konkurs.czardasz.org.pl
biuro@czardasz.org.pl
tel. (+48) 692 000 955
tel. (+48) 728 413 790

Siedziba Fundacji:
30-654 Kraków, ul. Tarnobrzeska 14
tel. (+48) 692 000 955

Facebook:
www.facebook.com/KonkursOperetkowy