Międzynarodowy Konkurs Operetkowy im. Iwony Borowickiej

Laureaci Konkursu 2020

W dniu 19 grudnia 2020 r, po zakończeniu przesłuchań drugiego etapu konkursu, Jury w składzie:
 • Andrzej Biegun – przewodniczący
 • Ewa Warta-Śmietana
 • Jerzy Sobeńko
 • Paweł Sztompke
przyznało następujące nagrody regulaminowe:
 • Pierwszą nagrodę w wysokości 5 000 PLN otrzymał Pan Adrian Domarecki
 • Drugą nagrodę w wysokości 4 000 PLN otrzymała Pani Emilia Osowska
 • Trzecią nagrodę w wysokości 3 000 PLN otrzymał Pan Piotr Karzełek
 • Dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości 1 000 PLN otrzymali: Pan Bartosz Nowak oraz Pan Wojciech Dzwonkowski
 • Nagrody Fundacji Czardasz za najlepsze wykonanie czardasza nie przyznano
Ponadto Jury zaakceptowało przyznanie następujących nagród pozaregulaminowych:
 • Dwa wyróżnienia finansowe w wysokości 500 PLN, ufundowane przez Mecenasa Kultury Miasta Krakowa Pana Aloisa Rostka otrzymały: Pani Kateryna Kravchenko oraz Pani Eleni Danae
 • Trzy wyróżnienia finansowe w wysokości 500 PLN, ufundowane przez Dyrektora Konkursu, Panią Ewę Wartę-Śmietanę otrzymali: Pani Paulina Gocałek, Pan Michał Romanowski oraz Pan Łukasz Wroński
 • Wyróżnienia rzeczowe w postaci oczyszczaczy powietrza, ufundowanych przez firmę Colorex, otrzymały: Pani Monika Biederman-Pers i Pani Zuzanna Caban
 • Wyróżnienie rzeczowe, ufundowane przez Pana Aleksandra Kiernickiego, w postaci w postaci biżuterii i akcesoriów scenicznych, otrzymały: Pani Kateryna Kravchenko, Pani Paulina Gocałek, Pani Aleksandra Dyrna oraz Pani Magdalena Lewandowska-Biesalska
 • Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Straussowskiego w postaci udziału w koncercie organizowanym przez Towarzystwo, otrzymali: Pani Magdalena Lewandowska-Biesalska oraz Pan Michał Sobiech
 • Wyróżnienie Redaktora Pana Pawła Sztompke w postaci zaproszenia do udziału w audycji Programu Pierwszego, otrzymali: Pani Eleni Danae, Pan Michał Romanowski oraz Pan Łukasz Wroński
Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród wraz z Koncertem Laureatów odbyła się dnia 20 grudnia 2020 r. w sali Domu Polonii (Kraków, Rynek Główny 14). Ze względu na obowiązujące wówczas ograniczenia epidemiczne impreza odbyła się bez udziału publiczności, z zachowaniem aktualnych wymogów sanitarnych. Kliknij tutaj, aby zobaczyć materiały video z ceremonii ogłoszenia wyników
Dokumenty do pobrania: Documents to download: Aktualne informacje są dostępne na portalu Facebook, pod adresem: https://www.facebook.com/KonkursOperetkowy