V Edycja 2012

Piąty Ogólnopolski Konkurs Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej

Piąta edycja konkursu odbyła się w dniach od 29 listopada do 2 grudnia w Krakowie. Współorganizatorem edycji była firma Rosco Polska Sp. z o.o.

Przesłuchania I i II etapu, oraz wieńczący konkurs Koncert Galowy miały miejsce w budynku Filharmonii Krakowskiej przy ul. Zwierzynieckiej 1.

Finałowy Koncert Galowy składał się z dwóch części:

Część pierwsza obejmowała ogłoszenie wyników wraz z rozdaniem dyplomów i nagród oraz koncert laureatów i zaproszonych gości: Alicja Węgorzewska–Whiskerd, Ewa Warta–Śmietana oraz Wiesław Ochman, którym towarzyszyła Orkiestra Straussowska „OBLIGATO” pod dyrekcją Jerzego Sobeńki.

W części drugiej wystąpił zaproszony specjalnie na tę okazję Teatr Rewiowy „SABAT” Małgorzaty Potockiej.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Sekretarz Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, Wojewoda Małopolski Jerzy Miller, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, oraz Duszpasterz Artystów Ks. Infułat Jerzy Bryła.

Realizacja nastąpiła przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Gminy Miejskiej Kraków oraz częściowo dzięki środkom przekazanym przez Orlen Oil Sp. z o.o.

Skład Jury

  • Wiesław Ochman – przewodniczący
  • Jadwiga Romańska
  • Agata Młynarska–Klonowska
  • Alicja Węgorzewska–Whiskerd
  • Jan Ballarin

Czytaj: noty biograficzne członków Jury.

Po przesłuchaniu uczestników obu etapów jury jednomyślnie ustaliło i przyznało następujące nagrody regulaminowe.

Przyznane nagrody regulaminowe

Pierwszą nagrodę pieniężną w wysokości 12 000 PLN
ufundowaną przez Orlen Oil Sp. z o.o. otrzymał Pan Piotr Płuska

Drugą nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 PLN
ufundowaną przez Fundację CZARDASZ otrzymała Pani Ye young Sohn

Trzecią nagrodę pieniężną w wysokości 6 000 PLN
ufundowaną przez ZAK S.A. (Grupa Azoty) otrzymała Pani Aleksandra Olczyk

Dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości 1 000 PLN
otrzymała Pani Marta Ustyniak–Babińska oraz Pani Joanna Szynkowska vel Sęk

Ponadto Jury zaakceptowało przyznanie następujących nagród pozaregulaminowych.

Nagrody pozaregulaminowe

Nagrodę w wysokości 1 000 PLN ufundowaną przez Przewodniczącego Jury Pana Wiesława Ochmana
otrzymała Pani Monika Piechaczek

Nagrodę członka Jury Pani Alicji Węgorzewskiej–Whiskerd w wysokości 1 000 PLN,
oraz w postaci zaproszenia na wniosek Dyrektora Artystycznego Pani Alicji Węgorzewskiej–Whiskerd do udziału w koncercie podczas Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy otrzymała Pani Aleksandra Olczyk

Nagrodę Prezydenta Miasta Zawiercia Ryszarda Macha oraz Fundacji „Auxilium”
w postaci zaproszenia na wniosek Pana Wiesława Ochmana do udziału w XXI Koncercie Galowym w Zawierciu
otrzymał Pan Piotr Płuska

Nagrodę w postaci zaproszenia na wniosek Pana Wiesława Ochmana
do udziału w koncercie organizowanym przez Związek Artystów Scen Polskich „Gustaw Holoubek in memoriam” na Zamku Królewskim w Warszawie
otrzymał Pan Piotr Płuska

Nagrodę Fundacji CZARDASZ za wyróżniającą się interpretację prezentowanych utworów
w postaci zaproszenia do udziału w koncercie podczas Majowego Festiwalu Muzycznego w Kazimierzu Dolnym
otrzymali: Pani Ye young Sohn, Pani Magdalena Gołąb oraz Pan Miłosz Gałaj

Nagrodę rzeczową rodziny Iwony Borowickiej
otrzymała Pani Aleksandra Olczyk

Nagrody rzeczowe w postaci biżuterii ufundowanej przez Pana Aleksandra Kiernickiego
otrzymały: Pani Magdalena Gołąb, Pani Joanna Szynkowska vel Sęk, Pani Ye young Sohn, Pani Aleksandra Olczyk, Pani Anna Filmowska–Wolfinger oraz Pani Marta Ustyniak

Nagrodę Polskiego Towarzystwa Straussowskiego
w postaci zaproszenia do udziału w Koncercie Finałowym „VII Summer Music Festiwal – Wieliczka 2013”, który odbędzie się 13 lipca 2013 roku na Rynku Górnym w Wieliczce otrzymała Pani Ye young Sohn

Wszyscy finaliści otrzymali nagrodę przyznaną przez Prezesa Fundacji „StartSmart” Panią Alicję Węgorzewską-Whiskerd
w postaci zaproszenia do udziału w koncercie „Krynickie debiuty”

Dyplomy uznania dla pianistów za wyróżniający się akompaniament
otrzymali: Pani Oksana Svekla oraz Pan Grzegorz Biegas

2012-12-02_plakat

Partner tegorocznej edycji

Sponsorzy:a także:
„LILA” – Zakład Usług Pogrzebowych, Kraków, ul. Św Łazarza 19
oraz
„KRUK” – Zakład Usług Pogrzebowych, Modlniczka, ul. Kasztanowa 14

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków

www.krakow.pl, www.ngo.krakow.pl

Projekt zrealizowano częściowo dzięki środkom przekazanym przez Orlen Oil Sp. z o.o.

Galeria

Foto: Przesłuchania konkursowe

Relacje internetowe

Dziennik Teatralny
YouTube

Pliki do pobrania/Downloads

Informator Konkursowy
Competition Directory