IV Edycja 2010

Czwarty Ogólnopolski Konkurs Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej

Czwarta edycja konkursu odbyła się w dniach od 13 do 17 listopada w Krakowie. Współorganizatorami edycji była Opera Krakowska oraz Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu.

Przesłuchania I i II etapu, oraz wieńczący konkurs Galowy Koncert Operetkowo–Musicalowy w wykonaniu laureatów oraz zaproszonych gości miały miejsce w nowo wybudowanym budynku Opery Krakowskiej przy ul. Lubicz 48.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski oraz  Duszpasterz Artystów Ksiądz Infułat Jerzy Bryła.

Realizacja nastąpiła przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, Gminy Miejskiej Kraków oraz częściowo dzięki środkom przekazanym przez Orlen Oil Sp. z o.o.

Skład Jury

 • Wiesław Ochman – przewodniczący
 • Barbara Nieman
 • Bożena Zawiślak–Dolny
 • Paweł Gabara
 • Włodzimierz Izban

Czytaj: noty biograficzne członków Jury.

Po przesłuchaniu uczestników obu etapów jury jednomyślnie ustaliło i przyznało następujące nagrody regulaminowe.

Przyznane nagrody regulaminowe

Pierwszą nagrodę pieniężną w wysokości 12 000 PLN
ufundowaną przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. otrzymała Pani Katarzyna Mackiewicz

Drugą nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 PLN
ufundowaną przez Orlen Oil Sp. z o.o. otrzymała Pani Ewelina Szybilska

Trzecią nagrodę pieniężną w wysokości 6 000 PLN
ufundowaną przez Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. otrzymała Pani Joanna Trafas

Dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości 1 000 PLN
otrzymała Pani Jolanta Kowalska oraz Pani Agnieszka Niewiadomska

Nagrodę Fundacji CZARDASZ za najlepiej wykonanego czardasza w wysokości 1 000 PLN
otrzymała Pani Katarzyna Mackiewicz

Ponadto Jury zaakceptowało przyznanie następujących nagród pozaregulaminowych.

Nagrody pozaregulaminowe

Nagrodę w wysokości 2 000 PLN ufundowaną przez Przewodniczącego Jury Pana Wiesława Ochmana
za interpretację wykonywanych utworów ze szczególnym uwzględnieniem Arii Heleny „Zazdrosny Mąż” z operetki „Piękna Helena” oraz Pieśni Elizy z musicalu „My Fair Lady” otrzymała Pani Emilia Klimczak

Nagrodę Firmy Rosco Steel przyznaną przez Pana Prezesa Aloisa Rostka
w wysokości 1 000 PLN otrzymała Pani Ye Young Sohn

Nagrodę ufundowaną przez Państwa Krystynę i Wiesława Ochmanów w wysokości 1 000 PLN
za wykonanie piosenki Leonarda Bernsteina „I Feel Pretty” otrzymała Pani Anna Maria Fabrello

Nagrodę Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury
w postaci zaproszenia do udziału w koncercie, przyznaną przez Pana Dyrektora Włodzimierza Izbana otrzymał Pan Jarosław Kitala

Nagrodę Gliwickiego Teatru Muzycznego
w postaci zaproszenia do udziału w koncercie lub przedstawieniu, przyznaną przez Pana Dyrektora Pawła Gabarę otrzymała Pani Katarzyna Zając

Nagrodę Związku Artystów Scen Polskich
w postaci zaproszenia do udziału w koncercie „Gustaw Holoubek in memoriam” na Zamku Królewskim w Warszawie otrzymała Pani Jolanta Kowalska

Nagrodę Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury
w Sosnowcu w postaci zaproszenia do udziału w koncercie otrzymał Pan Adam Sobierajski

Nagrodę Krynickiego Towarzystwa Kulturalnego im. Jana Kiepury
w postaci zaproszenia do udziału w koncercie w ramach Letniego Festiwalu Muzycznego w Krynicy Zdroju w miesiącu lipcu otrzymała Pani Katarzyna Kowalska–Smoleń oraz Pan Maciej Ufniak

Nagrodę Stowarzyszenia Miłośników Opery Krakowskiej „Aria”
w postaci zaproszenia do udziału w koncercie otrzymał Pan Jarosław Kitala

Nagrodę Fundacji Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ ufundowaną przez Panią Prezes Ewę Wartę Śmietanę
w postaci zaproszenia do udziału w koncercie otrzymał Pan Piotr Halicki oraz Pan Jakub Oczkowski

Nagrodę Fundacji „Auxilium”
w postaci zaproszenia do udziału w Koncercie Galowym w Zawierciu otrzymała Pani Joanna Wydorska

Nagrodę Firmy Cymbeline Paris
w postaci biżuterii Svarowsky otrzymała Pani Emilia Klimczak, Pani Katarzyna Zając oraz Pani Katarzyna Kowalska–Smoleń

Nagrodę Eksperymentalnej Sceny Operowej – Bożena Kiełbińska
w postaci zaproszenia do udziału w koncercie otrzymała Pani Jolanta Kowalska, Pani Ewelina Szybilska oraz Pan Piotr Halicki

Nagrodę Firmy Trade & Travel
w postaci weekendu w Kotlinie Kłodzkiej otrzymała Pani Ye Young Sohn

Nagrody dodatkowe ufundowane przez osoby prywatne

Nagrodę Rodziny Iwony Borowickiej
otrzymał Pan Piotr Halicki

Nagrody rzeczowe w postaci kosmetyków firmy „Herbalife”
ufundowanych przez miłośniczkę opery, członka stowarzyszeń „Trubadur” i „Aria”, przyjaciela Fundacji CZARDASZ Małgorzatę Rakowską oraz Panią Katarzynę Woźniak otrzymała Pani Katarzyna Mackiewicz, Pani Ewelina Szybilska oraz Pani Joanna Trafas

Biżuterię oraz rekwizyty sceniczne
ufundowane przez Pana Aleksandra Kiernickiego otrzymała Pani Jolanta Kowalska

Wszyscy laureaci oraz jurorzy otrzymali od Fundacji CZARDASZ okolicznościowe wydawnictwa: monografię z cyklu: „Nie umilkli na zawsze – IWONA BOROWICKA, legenda sceny operetkowej” pióra Jacka Chodorowskiego oraz płyty CD i DVD z Jej nagraniami. Znajdujący się na płycie DVD materiał filmowy, zrealizowany przez Telewizję Poznańską na zaproszenie Bogusława Kaczyńskiego, jest jedynym zapisem filmowym z udziałem Iwony Borowickiej.

Sponsor Strategiczny Konkursu

 

Złoty Sponsor

 

Sponsor Główny

 

Mecenas Konkursu

Sponsorzy:


oraz Domy Wczasowe Triumfy w Krynicy

Patroni medialni:

Zapowiedzi i relacje internetowe

Magiczny Kraków (archiwum)
Polskie Centrum Informacji Muzycznej
e–teatr.pl (zapowiedź)
Dziennik Polski
e-teatr.pl (relacja)
maestro.net (relacja)
maestro.net (wywiad)
teatry.art.pl

Galeria

Foto: Przesłuchania I etapu
Foto: Przesłuchania II etapu
Foto: Koncert galowy

Nowością tegorocznej edycji stał się kurs interpretacji, muzyki operetkowej i musicalowej, który odbył się w Krynicy Zdroju w dniach od 7 do 10 października. Podstawowym celem kursu była pomoc oraz konsultacje w przygotowaniu do konkursu. Nie był on adresowany wyłącznie do uczestników, lecz do wszystkich osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji poprzez udział w konultacjach prowadzonych przez doświadczonych artystów i instruktorów sztuki scenicznej. Problematyka objęta zajęciami kursu obejmowała następujące zagadnienia:

 • Dobór utworów operetkowych i musicalowych do warunków głosowych i predyspozycji wokalno–aktorskich. Konsultacje przeznaczone wyłącznie dla osób niebędących pod opieką pedagoga śpiewu. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie pisemnego oświadczenia o niepozostawaniu pod w/w opieką.
 • Pomoc w ustawieniu choreograficznym utworu solowego (czardasz, walc, tango i in.).
 • Możliwość wykonania wraz z partnerem duetów wymienionych w materiałach informacyjnych (plik do pobrania poniżej).

Zwieńczeniem kursu był koncert operetkowy pt. „Energia w muzyce” w wykonaniu uczestników kursu, podczas którego można było usłyszeć najpiękniejsze arie i duety operetkowo–musicalowe m.in.: E. Kálmána, F. Lehára, J. Staussa.

Koncert odbył się w Sali Balowej Starego Domu Zdrojowego. Przy akompaniamencie fortepianowym Małgorzaty Westrych oraz Tomasza Romanka wystąpili:

 • Dorota Szostak–Gąska
 • Natalia Krajewska–Kitowska
 • Joanna Marszałek
 • Ewelina Sielska–Badurek
 • Liza Wesołowska
 • Jakub Gąska
 • Jakub Oczkowski
 • Tadeusz Szlenkier (instruktor kursu)

Współorganizatorzy koncertu

 • Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju
 • „Uzdrowisko Krynica–Żegiestów” S.A.

Sponsor Koncertu

Dzień wcześniej uczestnicy kursu uświetnili swym występem Wielką Galę Poetycką wieńczącą XII Krynickie Spotkania Poetyckie. Wykonawcami tego koncertu byli:

 • Jolanta Kowalska
 • Natalia Krajewska–Kitowska
 • Joanna Marszałek
 • Ewelina Sielska–Badurek
 • Dorota Szostak–Gąska
 • Liza Wesołowska
 • Jakub Gąska
 • Jakub Oczkowski
 • Alina Urbańczyk Mróz (instruktor kursu)

Opinie uczestników

Wspaniała inicjatywa! Naprawdę bardzo pomógł nam ten kurs w przygotowaniu się do konkursu, zwrócił uwagę na ważne kwestie (np.: ubiór, make–up, ruch sceniczny), do których tak wielkiej wagi wcześniej nie przywiązywaliśmy – „przecież wydawało nam się, że to wiemy”.

Uważam, że w przyszłych edycjach kursu warto byłoby pomyśleć o większej ilości zajęć z samego śpiewu (emisja). Poza tym myślę, że wszystkim uczestnikom wyszłaby na dobre mozliwość indywidualnej pracy z choreografem (chociaż pół godziny dziennie). Mam nadzieję, że kurs pokazał wszystkim, że wykonywanie operetki wcale nie jest proste, a inicjatywa Fundacji będzie kontynuowana. Warunki do pracy świetne, kadra również. Szkoda tylko, że tak krótko…

Dziękuję za ogromną pracowitość, chęć przekazania nam – kursantom swojej wiedzy… Dziękuję za przyjazne i braterskie traktowanie nas – kursantów! Za wspaniałą życzliwość! Kurs wlał we mnie chęć do spojrzenia na operetkę w inny sposób – potraktowanie jej jako wyzwania! Cieszę się, że była możliwość pracy prawie przez cały dzień… Jeszcze raz dziękuję!

Oba przedsięwzięcia są realizowane przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków.

Pliki do pobrania/Downloads

Informator Konkursowy (oraz o kursie)
Ulotka informacyjna
Karta zgłoszeniowa
Teksty duetów na kurs

wojmp_h100krakow_h100