I Edycja 2004

Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej w dwudziestolecie śmierci Artystki

7 listopada 2004 roku w Krakowie (Sala Operetki przy ul. Lubicz 48), odbył się Koncert Galowy wieńczący Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Wykonawstwa Muzyki Operetkowej i Musicalowej im. Iwony Borowickiej, który odbył się w Krakowie w dniach od 2 do 5 listopada.

Organizatorem imprezy (konkursu oraz finalizującego go koncertu) była Fundacja Pomocy Artystom Polskim CZARDASZ przy współpracy z Operą Krakowską, Filharmonią Krakowską, Śródmiejskim Ośrodkiem Kultury, P.P. Polskie Nagrania oraz Fundacją PRO-ARTE przy udziale finansowym Województwa MałopolskiegoMiasta Kraków. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem kulturalnym objęli: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Wojewoda Małopolski Jerzy Adamik oraz Duszpasterz Artystów Ks. Infułat Jerzy Bryła.

Skład Jury

 • Krystyna Tyburowska
 • Hanna Samson
 • Ryszard Karczykowski
 • Wojciech Jan Śmietana
 • Janusz Żełobowski

Czytaj: noty biograficzne członków Jury.

Jury przyznało następujące nagrody regulaminowe

Pierwszą nagrodę pieniężną
ufundowaną przez Bank Przemysłowo Handlowy
otrzymała Pani Magdalena Pilarz–Bobrowska.

Drugą nagrodę pieniężną
ufundowaną przez Województwo Małopolskie i Fundację CZARDASZ
otrzymał Pan Mateusz Zajdel.

Trzecią nagrodę pieniężną
ufundowaną przez Województwo Małopolskie i Fundację CZARDASZ
otrzymała Pani Ewelina Moskal.

Bank ufundował również dla laureatów pierwszych trzech miejsc albumy Światowe Dziedzictwo – Polska na liście UNESCO.

Wyróżnienie
w postaci zaproszenia przez Fundację PRO–ARTE oraz Przedsiębiorstwo Państwowe „Polskie Nagrania” do udziału w koncercie operetkowym w Warszawie oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Centrum Promocji Zdrowia Grotę Solno–Jodową GALOS
otrzymała Pani Joanna Trafas.

Wyróżnienie
w postaci zaproszenia przez Fundację CZARDASZ na uroczysty koncert wieńczący Rok Iwony Borowickiej oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Centrum Promocji Zdrowia Grotę Solno–Jodową GALOS
otrzymała Pani Dorota Laskowiecka.

Dalsze nagrody regulaminowe

Nagrodę pieniężną Fundacji CZARDASZ
za najlepsze wykonanie czardasza
otrzymała Pani Justyna Stolarska.

Nagrodę im. Iwony Borowickiej
ufundowaną przez rodzinę Artystki w postaci dwuosobowej wycieczki do Budapesztu
otrzymała Pani Magdalena Pilarz–Bobrowska.

Nagrodę Opery Krakowskiej
w postaci udziału w koncercie organizowanym przez Operę
otrzymała Pani Ewelina Moskal.

Nagrodę dla najlepszego akompaniatora
w postaci prezentów od firmy POLMOS oraz Centrum Promocji Zdrowia Groty Solno–Jodowej GALOS
otrzymała Pani Renata Żełobowska–Orzechowska.

Nagrody pozaregulaminowe

Nagrodę Przedsiębiorstwa Państwowego „Polskie Nagrania”
w postaci nagrania płyty CD
otrzymała Pani Magdalena Pilarz–Bobrowska oraz Pani Dorota Laskowiecka.

Nagrodę Fundacji PRO–ARTE
w postaci udziału w Koncercie Galowym Festiwalu Belcanto Nałęczów 2005
otrzymała Pani Magdalena Pilarz–Bobrowska, Pani Kamila Cholewińska, oraz Pan Tomasz Rak.

Nagrodę pieniężną Pani Ewy Kowcz–Fair (USA)
dla najlepszego wykonawcy utworu w języku angielskim
otrzymała Pani Iwona Kaczmarek.

Ponadto wszyscy laureaci zostali zaproszeni do udziału w koncercie w Filharmonii Krakowskiej dnia 30 listopada 2004 r. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe od Fundacji CZARDASZ, P.P. „Polskie Nagrania” oraz członka Jury Krystyny Tyburowskiej (książki – monografia Iwony Borowickiej, płyty CD zawierające archiwalne nagrania Iwony Borowickiej, zestawy płyt i taśm z utworami operetkowymi.

Koncert Galowy składał się z trzech części

1. Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody pieniężne, a także liczne nagrody rzeczowe i inne. Publiczne podziękowania i gratulacje pod adresem organizatorów i uczestników wygłosił Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

2. Koncert laureatów

Udział wzięli:

 • Magdalena Pilarz–Bobrowska – sopran
 • Mateusz Zajdel – tenor
 • Ewelina Moskal – sopran
 • Joanna Trafas – sopran
 • Dorota Laskowiecka – sopran
 • Justyna Stolarska – sopran
 • Kamila Cholewińska – sopran
 • Tomasz Rak – baryton

Artystom na fortepianie towarzyszyła Renata Żełobowska–Orzechowska.

3. Koncert zaproszonych gwiazd muzyki operetkowej

Wśród zaproszonych gości znaleźli się partnerzy sceniczni Iwony Borowickiej: światowej sławy tenor Kazimierz Pustelak i Janusz Żełobowski, ulubiony partner sceniczny Iwony Borowickiej oraz dzisiejsi czołowi polscy artyści: Hanna Samson (sopran), Ewa Warta–Śmietana (sopran), Alicja Węgorzewska–Whiskerd (mezzosopran), Witold Wrona (tenor). Był to więc koncert pokoleniowy. Artystom towarzyszył zespół muzyki wiedeńskiej „Strauss Ensemble”, a całość prowadził redaktor Jacek Chodorowski. Artyści wykonywali arie i duety z operetek klasycznych, piosenki musicalowe oraz filmowe. Impreza była znaczącym wydarzeniem kulturalnym w naszym mieście, była oczekiwana i cieszyła się ogromnym powodzeniem.

Konkurs wraz z Koncertem Finałowym jest planowany jako impreza stała, powtarzana w cyklu dwuletnim. Organizator, by realizować cele imprezy, po każdej jego edycji planuje roczną promocję laureatów na koncertach p. t. „Śladami Iwony Borowickiej”. Pierwszy koncert odbył się 30 listopada 2004 r. w Filharmonii Krakowskiej (więcej: Rok Iwony Borowickiej).